Tourismusverband der Gemeinde Sveta Nedelja

Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja je turistička organizacija osnovana za područje Općine Sveta Nedelja, radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda turizma Općine Sveta Nedelja, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije razvoja , te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Općine Sveta Nedelja.

Tijela Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja su Skupština, Turističko vijeće i Predsjednik.

Dužnost Predsjednika TZ-a obnaša Općinska Načelnica Općine Sveta Nedelja.

Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i financijskog plana koje predlaže Turističko vijeće, a donosi Skupština.

Prihodi se ostvaruju iz slijedećih izvora: boravišna pristojba, turistička članarina i ostalih izvora.

Stručna služba Turističke zajednice je Turistički ured sa sjedištem na Štrmcu 85, koji obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadaće Turističke zajednice.

Skip to content