Natječaj
 za najljepše uređenu okućnicu

Datum: 15.06.2021.

Natječaj
 za najljepše uređenu okućnicu

Udruga žena Mendula pod pokroviteljstvom TZ Općine Sveta Nedelja organizira akciju ocjenjivanja uređenja i njegovanosti okućnica na području općine. Akcijom se potiče stanovništvo i druge zainteresirane subjekte na što kvalitetnije i privlačnije uređenje njihovih okućnica.

Odabir će se vršiti u kategoriji najljepše uređena okućnica.
Osnovni kriteriji na temelju kojih se određuje najljepša okućnica su:

  • ukupan estetski dojam
  • vidljivo uložen višegodišnji trud
  • izbor i pravilna njega biljaka te
  • poštivanje tradicije ovog podneblja.

U tu se svrhu raspisuje natječaj na kojeg se mogu prijaviti sve fizičke osobe, osim onih koji se bave djelatnošću iznajmljivanja.

Odabir najljepše uređene okućnice izvršit će odabrana komisija, koja će obići sve prijavljene objekte do kraja kolovoza te ih ocijeniti prema unaprijed utvrđenim kriterijima. 

Pobjednici će se proglasiti na Dan Općine Sveta Nedjelja, 16. listopada 2021. godine, kada će im biti podijeljene prigodne nagrade za prvo, drugo i treće mjesto. 

Prijave na natječaj primaju se do 31. kolovoza 2021. godine, a mogu se dostaviti

poštom na adresu: Udruga žena „Mendula“, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina

na e-mail adresu: udrugamendula@gmail.com ili

telefonom na broj: 099/2925782.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na sljedećoj poveznici:

PRIJAVNICA ZA NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU (0.3 MB)

Skip to content