Upute za iznajmljivače

Za dobivanje rješenja potrebno je otići u Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ, Odsjek za gospodarstvo i turizam (Riva 10, 4. kat) i podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – OBRAZAC ZAHTJEVA.

Nakon što iznajmljivač dobije odobrenje za rad njegove obveze su:

• dostaviti kopiju odobrenja u TZ
• na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorizacije objekta (standardizirana ploča)
• cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu
• platiti turističku pristojbu u predviđenom roku – u tri jednake rate u srpnju, kolovozu i rujnu ili odjednom, do 31. 7.

• platiti turističku članarinu u predviđenom roku
• platiti porez i prirez u predviđenom roku (uplatnice dostavlja Porezna uprava)
• prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku
• izdavati račune gostima
• voditi evidenciju prometa

POTREBNO NABAVITI (može se kupiti u Narodnim novinama):

• KNJIGA “EVIDENCIJA PROMETA”
• PARAGON BLOK

Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva i od kojih se može naručiti standardizirana ploča:

1) Kordun-marketing d.o.o.
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
tel: 047 645 561
e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

2) Jaguar d.o.o.
Hrvojeva 6, 21000 Split
tel: 021 343 888
e-mail: jaguar@post.htnet.hr

3) Binar d.o.o.
Livanjska 12, 21000 Split
tel: 021 344 442
e-mail: binar@st.htnet.hr

4) Robi, obrt za usluge reklamiranja, vl. Vesela Mikić
Put Nina 129a, 23000 Zadar
tel: 023 220 655
e-mail: reklame.mikic@gmail.com

5) Greis d.o.o. sa sjedištem u Raši, Most Raša bb

6) Negras d.o.o. sa sjedištem u Poreču, Županićeva 6

 

Proizvođaču je potrebno poslati kopiju uplatnice, kopiju rješenja o kategorizaciji i točnu adresu na koju treba isporučiti ploču. 

 

U nastavku donosimo dodatne informacije o RTV pristojbi, turističkoj pristojbi i turističkoj članarini.