Zakonske odredbe

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_991.html

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrenom gospodarstvu i o obrascima tz za plaćanje članarine turističkoj zajednici
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html

Zakon o turističkoj pristojbi

  • Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19); dopuna (NN 32/20); dopune (NN 42/20)
  • Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
  • Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 36/20)
  • Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)

Iznosi turističke pristojbe na području Istarske županije_2022

Sve dodatne materijale vezane za propise iz turizma možete pronaći na stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i na stranicama Ministarstva turizma (mint.gov.hr).

Skip to content