Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja uređeno je Zakonom
o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).
Zakonom se propisuju načela i prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Sveta Nedelja putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.
Zahtjev se može dostaviti:

    • poštom na adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICE OPĆINE SVETA NEDELJA, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina
    • telefaksom na broj: +385 52 865 600
    • elektroničkom poštom na adresu: info@istria-svetanedelja.com
    • osobno u Uredu Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Službenik za informiranje: Milena Katičić Miletić, tel.: +385 52 880-625 Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.