Uskršnji ponedjeljak u Parku skulptura Dubrova / Easter Monday in Dubrova

Datum: 25.03.2024.

Uskršnji ponedjeljak u Parku skulptura Dubrova / Easter Monday in Dubrova

I ove godine Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja i suradnji s TZ Grada Labina organizira zabavni program u Parku skulptura Dubrova na Uskršnji ponedjeljak.
U ponedjeljak, 1. travnja 2024. godine, veliki i mali moći će uživati u bogatom programu:
— 10 h – Akademska kiparica Mia Knežević održat će kreativnu radionicu uskršnjih
ukrasa od recikliranog materijala
— 11 h – dječja predstava “Pale sam na svijetu” – Udruga Birikina
— 12 h – interaktivna radionica “Potraga za uskršnjim blagom”
Najuspješnije čekaju slatke nagrade. Napomena: poznavanje engleskog jezika nije nužno
Najmlađe će razveseliti Uskršnja zečica iz LaLa Landa uz podjelu čokoladnih jaja.
Posjetitelji će se moći besplatno zasladiti tradicionalnim pincama agroturizma Cerovac.
Vidimo se u Parku skulptura Dubrova!
Organizatori: Turistička zajednica Grada Labina i TZO Sveta Nedelja
The Tourist Board of the Municipality of Sveta Nedelja in cooperation with the Tourist Board of the City of Labin, are organizing an entertainment program in the Dubrova Sculpture Park on Easter Monday.
On Monday, April 1st 2024, a rich program will be held for all generations:
— 10 h – Academic sculptor Mia Knežević will hold a creative Easter workshop
decorations made of recycled material
— 11 h – children’s play “Pale sam na svijetu” – Birikina Association
— 12:00 h – interactive workshop “Search for Easter treasure”
Sweet prizes await the most successful. Note: knowledge of the English language is not necessary
The youngest will be delighted by the Easter Bunny from LaLa Land with the distribution of chocolate eggs.
Visitors will be able to taste traditional pinca’s of Cerovac agrotourism for free.
See you in Dubrova Sculpture Park!
Organizers: Tourist Board of  Sveta Nedelja and Tourist boarsd the City of Labin
Skip to content