Geografski položaj

Sveta Nedelja se nalazi na platou na visini od 300 do 400 metara iznad razine mora koji se prostire od rijeke Raše do mora u zaleđu grada Labina. Rijeka Raša potječe na zapadnoj granici općine i razdvaja središnji i istočni dio Istre. More je udaljeno svega desetak kilometra u Rapcu tako da ovo unikatno područje je na neki način most između zelene i plave Istre.