Obavijest – “16 Otobra”

Datum: 26.09.2023.

Obavijest – “16 Otobra”

U povodu održavanja javnih manifestacija – obilježavanja Dana Općine Sveta Nedelja i
održavanja tradicionalnog blagdana „16. otobra“ u Nedešćini daje se slijedeća
O B A V I J E S T
Obavještavaju se i ujedno pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje svojim
učešćem žele obogatiti sadržaj javnih manifestacija – Dana Općine Sveta Nedelja i
prigodnog sajma u povodu tradicionalnog blagdana „16. otobra“ u Nedešćini, a koje će se
održati dana 16. listopada 2023. godine da svoje zahtjeve za privremenim korištenjem javne
površine za postavljanje privremenih objekata i naprava (štandova) te prateće opreme
podnesu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja do dana 11. listopada
2023. godine.
Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Sveta Nedelja ili se mogu poslati
poštom na adresu Općina Sveta Nedelja, 52231 Nedešćina, Nedešćina 103.
Sve obavijesti vezano uz podnošenje zahtjeva i dokumentacije koja se podnosi uz isti mogu
se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja na broj: 052 865-631.
Skip to content