Realiziran projekt Nadogradnje biciklističkih ruta TZO Sveta Nedelja

Datum: 14.12.2023.

Realiziran projekt Nadogradnje biciklističkih ruta TZO Sveta Nedelja

Turistička zajednica Općine Sveta Nedelja ima odlične predispozicije za razvoj cikloturizma i zahvaljujući sredstvima Fonda za nedovoljno razvijena područja i kontinent u 2023. godini realizirala je projekt “Nadogradnje postojećih biciklističkih ruta“ u sklopu kojeg je provedeno niz aktivnosti u cilju poboljšanja i održavanja bike staza.

U 2023. godini projektom postavljen je Photopoint na potezu 443 Staze Svetog Martina / Baronove staze, izrađeni su i postavljeni stalci za bicikli u centru Nedešćine te nabavljeni su stalci za još dvije lokacije koji će bit postavljeni u proljeće.

U sklopu projekta odrađena je jedna proljetna i jedna jesenska košnja i čišćenje staza: 441 Staza kalića i plemića, 442 Tragom rudara i kamenih skulptura i 443 Baronova Staza te su uklonjeni nedostaci i postavljene oznake.

U sklopu projekta nabavljen je i servisna stanica za bicikle koja se sastoji od solarnog stupa s alatima za popravak bicikla.

Projekt je sufinanciran u iznosu od 5.950,20 eura od Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Općine Sveta Nedelja, koja je ujedno i projektni partner.

 

Skip to content